Balgzand

Verscholen achter de hoge dijk tussen Den Helder en Wieringen ligt het Balgzand. Dit deel van de Nederlandse Waddenzee heeft een rijk bodemleven en trekt enorme aantallen hongerige vogels. Vooral in het najaar zijn de zwermen vogels erg indrukwekkend. In het gebied liggen twee kwelders met een rijke vegetatie van zoute planten. Hier kunnen de vogels tijdens hoogwater rusten. Om verstoring te voorkomen, is het Balgzand afgesloten voor publiek en alleen toegankelijk tijdens excursies met een gids.

Een rijshouten dam beschermt kwelder tegen afslag tijdens laagwater op het Balgzand bij Den Helder
Hollandse wolkenluchten boven bloeiende reukeloze kamille op kwelder van het Kooyhoekschor in de Westelijke Waddenzee (Balgzand) bij Den Helder